சனி, ஜனவரி 22, 2011

காசாங்காடு கிராமத்தை கொண்டு ஒரு சிறுகதை

வரப்பு சுயசரித பதிவில் காசாங்காடு கிராமத்தை கொண்டு காணப்பட்ட ஒரு சிறுகதை. (ஆணிவேர்)

http://varappu.blogspot.com/2009/06/blog-post.html

ஆசிரியர் இளாவுக்கு எமது நன்றிகள்.

கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/d3492a8b1011686d