சனி, ஜனவரி 29, 2011

60 ஆண்டுகாலமாக குடிப்பழக்கத்தை மறந்த ஒரு கிராமம்!


மேலும் தகவல்கள் அதன் சுட்டியில்.

http://goo.gl/K93hW

நல்ல எண்ணங்கள் உருவாக காசாங்காடு கிராமத்தை எடுத்துகாட்டியமைக்கு எமது நன்றிகள்.

தகவல்களை பற்றிய கிராமத்தினரின் கருத்து: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/089ec236f406c9ce