செவ்வாய், ஜனவரி 25, 2011

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, நம் பாரத நாடு!


இந்தியாவை பெருமைபடுத்தும் காசாங்காடு கிராமம் !

தமிழில்: பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, நம் பாரத நாடு
ஆங்கிலத்தில்: Good Country in the World – Our India
ஹிந்தியில்: झुक गयी गुजरात!

2008 ஆம் ஆண்டு காந்தியின் பிறந்த நாளில் இவர் எழுதிய மற்றொரு கட்டுரை,

October 2 – A Day for Celebrations

காசாங்காடு கிராமத்தை இணையத்தில் பெருமை படுத்திய திரு. சக்திதரனுக்கு எமது நன்றிகள்.