செவ்வாய், நவம்பர் 29, 2011

மகிழங்கோட்டை கிராமம் - இணையதளத்தில் காசாங்காடு கிராமம் பற்றி

காசாங்காடு கிராமம் பற்றி மகிழங்கோட்டை கிராம இணையதளத்தில் குறிபிடப்பட்டுள்ளது.

http://mahizhaithiru.wordpress.com/

i like this thype of village will made total india எழுதப்படாத சட்டமே கிராமத்தின் பெருமைகள்.

காசாங்காடு கிராமம் பற்றி பெருமை பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எமது நன்றிகள்.