வெள்ளி, மார்ச் 25, 2011

India Shining! – A Village on web 2.0

Date: March 23, 2011

" Can you imagine a village in the southern tip of Tamilnadu having a google group for them, a completely live up-to-date website for every single event in the village and to top it all a village that speaks cloud computing! "

திரு. ராஜகணேஷ் வணராஜன் அவர்களுக்கு,
காசாங்காடு கிராமத்தை பற்றி வெளி உலகிற்கு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எமது நன்றிகள்.

மேலும் அவரின் கருத்து பற்றி பின்வரும் சுட்டியில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.


நன்றி.