புதன், ஏப்ரல் 20, 2011

காசாங்காடு கிராம இணைய தளத்திளிரிந்து பரவிய செய்திகள்


வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் எவ்வாறு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிட்டிருந்தோம். அந்த தகவலை மற்ற தளங்கள் பிரதி செய்துள்ளன.

இதுவே நமது தளத்தின் சுட்டி,

http://government.kasangadu.com/parivartainaikal/vakkalar-pativu-velinatu

இதே தகவலை தரும் மற்ற சுட்டிகள் (இடுக்கைகள்):


  1. http://mallipattinamnews.blogspot.com/2011/04/blog-post_09.html
  2. http://beachadirai.blogspot.com/2011/04/blog-post_09.html
  3. http://adirainagar.blogspot.com/2011/04/blog-post_3503.html
  4. http://adiraimurram.blogspot.com/2011/04/blog-post_10.html
  5. http://adiraixpress.blogspot.com/2011/04/blog-post_5708.html
பல மக்களுக்கு பயன்படும் விதமாக நம் கிராம இணைய தளம் விளங்குவதில் கிராமத்திற்கு மிகவும் பெருமை சேர்க்கும் விதத்தில் அமையும்.