சனி, மார்ச் 10, 2012

காசாங்காடு ஸ்ரீ நொண்டி முனீஸ்வரர் பற்றி இணையங்களில் பேச்சு


தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் காசாங்காடு கிராமத்தில் மட்டுமே ஸ்ரீ நொண்டி முனீஸ்வரருக்கு சிலை இருப்பதாக பேச்சு.


http://shanthiraju.wordpress.com/needs-attention/


respected sirs
namaskar
as for i know there is only one SRI NONDI MUNISWARAR temple in tanjore district. the name of the village is kaasaangaadu.
further details about the village are available from the following sites
regards
nandhitha
http://news.kasangadu.com/2010/08/blog-post.html
http://www.kasangadu.com/
http://videos.kasangadu.com/

திருவாட்டி. நந்திதா அவர்களுக்கு காசாங்காடு இணைய குழு நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறது.